Skip links

Το  MCM-Suite προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για την αποτελεσματική διαχείριση γάλακτος στις βιομηχανίες, με πλήθος λειτουργιών, πλεονεκτημάτων και βραβεύσεις.

Στόχος

Μείωση κόστους και χρόνου διαχείρισης πρώτης ύλης και παραγωγών
Αύξηση Παραγωγικότητας και μείωση κόστους παραγόμενου προϊόντος
Αυτοματοποίηση διαδικασιών από την φάρμα στο τελικό προϊόν
Ενιαία πληροφόρηση σε όλους τους εμπλεκόμενους

Λειτουργίες

MCM-Core: Διαχείριση παραγωγών, παραλαβών, ποιότητας, αξίας γάλακτος

MCM-Finance: Οικονομική διαχείριση παραγωγού

MCM-Production: Παραγωγή τυροκομικών, ιχνηλασιμότητα πρώτης ύλης

MCM-BI & Reporting: Business Intelligence και αναφορές

MCM-milk collection: Mobile εφαρμογή για συλλογή γάλακτος

MCM-farm inspection: Mobile εφαρμογή για παρακολούθηση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Πλεονεκτήματα

Βελτίωση ελεγκτικής ικανότητας, αγορών γάλακτος, τιμολόγησης
Έγκυρη και Έγκαιρη Διοικητική Πληροφόρηση
Υποστήριξη Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Αξιοποίηση Βέλτιστων Πρακτικών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

H υπηρεσία αποτελείται από δύο συστήματα. Τον Backend server ο οποίος εκτελεί τις διαδικασίες και διαχειρίζεται τα δεδομένα και τον Client Server ο οποίος αποστέλλει το Client στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Microsoft .Net

FRAMEWORK

Mobile

Native android mobile apps

Three-Tier

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

SQL, ORACLE, DB2

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Βραβεία

Gold  BITE Award

Silver  DAIRY Award

Είπανε για το MCM

Το CrMS αποτελεί ένα γερό θεμέλιο για περαιτέρω ανάπτυξη. Μπορεί να μεταφερθεί σε περιβάλλον Cloud και να διαχειριστεί μεγάλους όγκους δεδομένων
Μανώλης Δημητριάδης - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Business Process & IT Manager

Λειτουργικότητες Λογισμικού

Διαχείριση Παραγωγών
Διαχείριση Παραλαβών
Διαχείριση Ποιότητας
Υπολογισμός Αξίας
Ιχνηλασιμότητα
Αναφορές

Τι είναι

Η Διαχείριση των Παραγωγών Κτηνοτρόφων και της Φάρμας παρέχει όλες τις πολύτιμες οικονομικές, εμπορικές και ειδικές πληροφορίες αυτών με δυνατότητα άμεσης προβολής στην Οθόνη Παραγωγού.

Όφελος

Με κύριο όφελος την άμεση και ξεκάθαρη εικόνα της οικονομικοεμπορικής σχέσης μεταξύ μεταποιητή και παραγωγού, οι δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη λειτουργικότητα είναι:

 • Η παρακολούθηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που αφορούν τους παραγωγούς
 • Η δυνατότητα αξιολόγησης της φάρμας
 • Η ενημέρωση των σχετικών υπηρεσιών
 • Η δυνατότητα διαχείρισης συνεταιρισμών, συνεκμεταλλεύσεων και συνεργασιών

MCM.db : Διαχείριση Παραγωγών

Παραγωγοί- Συναλλασόμενοι

 • Ενιαία Πληροφόρηση
 • Παρακολούθηση Ζωϊκού Κεφαλαίου
 • Διαχείριση Ποσοστώσεων

Βάση Δεδομένων MCM.db

Η βασική οντότητα του συστήματος είναι ο Παραγωγός. Περιέχει όλα τα στοιχεία για την πλήρη διαχείριση κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται με την βιομηχανία γάλακτος προμηθεύοντας την με γάλα.

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε τρεις ομάδες:

 • Γενικές πληροφορίες του παραγωγού σαν φυσική και νομική οντότητα.
 • Διαχείριση του παραγωγού σαν προμηθευτή γάλακτος και κατά συνέπεια σαν εμπορικά συναλλασσόμενο με την μεταποιητική μονάδα με όλα τα ιδιαίτερα εμπορικά χαρακτηριστικά του σαν γαλακτοπαραγωγός.
 • Στοιχεία που αφορούν την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του παραγωγού όπως αυτή αποτυπώνεται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Στόχος

Στόχος μας η απλουστευμένη μορφή αποτύπωσης των στοιχείων και για το λόγο αυτό η Οθόνη Παραγωγού αποτελείται από πέντε (5) tabs:

 1. Γενικές Πληροφορίες
 2. Διαχείριση 
 3. Στοιχεία Εκμετάλλευσης
 4. Οικονομικές Συναλλαγές
 5. Στοιχεία χρήστη

Επί πλέον Λειτουργικότητες

Από το MCM.db γίνεται και η διαχείριση των συνεταιρισμών, συνεκμεταλλεύσεων και συνεργασιών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των εντύπων που περιλαμβάνονται στην σχέση του παραγωγού με τον μεταποιητή, όπως είναι η δήλωση AgroCert, το συμφωνητικό παραλαβής γάλακτος κ.α.

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης των προμηθευτών γάλακτος μέσω της παραμετρικής δημιουργίας σχετικού ερωτηματολογίου, στο οποίο περιγράφονται οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις με την αντίστοιχη βαθμολόγησή τους. Τα ερωτηματολόγια στην συνέχεια καταχωρούνται στο MCM και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στις σχετικές αναφορές.

MCM.InOr: Παρακολούθηση Φάρμας

Η νέα εφαρμογής MCM.InOr, για συσκευές mobile android δίνει την δυνατότητα στους επιθεωρητές της βιομηχανίας να έχουν μια πλήρη και αποτελεσματικότερη επιθεώρηση της φάρμας. Συγχρόνως λειτουργεί και σαν μηχανισμός παραγγελιοληψίας για ζωοτροφές, βοηθητικές ύλες κλπ, που προμηθεύει η βιομηχανία τον παραγωγό. Σε πλήρη συνεργασία με το MCM προσφέρει άριστα αποτελέσματα.

Τι είναι

Η Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος προσφέρει την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών συλλογής του γάλακτος από τους παραγωγούς την ακριβή καταγραφή των παραληφθέντων ποσοτήτων και ποιοτικών στοιχείων παραλαβής με ταυτόχρονη δημιουργία ηλεκτρονικού παραστατικού και μεταφοράς τους προς την μεταποιητική μονάδα.

Όφελος

Το μεγαλύτερο όφελος της λειτουργικότητας αυτής είναι η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παραληφθέντων ποσοτήτων από κάθε παραγωγό ή σημείο συλλογής με ταυτόχρονη ορθολογικότερη κατανομή δρομολογίων για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους.

Προγραμματισμός Συλλογής Γάλακτος

 Μια πολύ βασική δυνατότητα που παρέχει η Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος είναι ο προγραμματισμός συλλογής του γάλακτος μέσω της έξυπνης σχεδίασης και εύκολης δημιουργίας και διαμόρφωσης των δρομολογίων συλλογής ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την διάρκεια του γαλακτοκομικού έτους.

MCM.c : Διαχείριση Παραλαβών Γάλακτος

Παραλαβές

 • Σημεία Συλλογής – Παγολεκάνες – Παραγωγοί
 • Δρομολόγια – Βυτία – Διαμερίσματα
 • Παράδοση σε Σημεία Συγκέντρωσης ή Εργαστήριο

Βάση Δεδομένων MCM.c

Το υποσύστημα καλύπτει διαχειριστικά από τον προγραμματισμό της γαλακτοσυλλογής, τις διαδικασίες συλλογής του γάλακτος από τους παραγωγούς μέχρι την μεταφορά του και την παράδοση στην βιομηχανία.

Σχεδίαση MCM.c

 Έχει γίνει «έξυπνη» σχεδίαση δρομολογίων των βυτίων με στόχο την αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων και των ποιοτικών στοιχείων του γάλακτος που προμηθεύεται η εταιρεία από τους παραγωγούς, μέχρι και την παράδοση στους σταθμούς συγκέντρωσης ή στο εργοστάσιο.

Το ΜCM.c επιτρέπει τον σχεδιασμό των δρομολογίων που πραγματοποιούν τα βυτία της βιομηχανίας προκειμένου να συλλέγουν το γάλα, από τους χώρους συγκέντρωσης (σημεία συλλογής), σε ειδικό γραφικό περιβάλλον και με απλό τρόπο.

Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση παραγωγών και σημείων συλλογής επιτρέπει στον χρήστη να σχεδιάσει τα δρομολόγια με τρόπο που να ελαχιστοποιείται το κόστος συλλογής. Επίσης, παρακολουθεί την διαχείριση των παγολεκανών (Κατασκευαστές, Μετακινήσεις, Συντηρήσεις) και βυτίων της βιομηχανίας (Δρομολόγια, Οδηγοί, Συντηρήσεις). Τέλος, από εδώ παρακολουθούνται οι Επιθεωρητές καθώς και οι Φορητές συσκευές συλλογής.

Καταγραφή Στοιχείων Παραλαβής

 Η καταγραφή των στοιχείων παραλαβής μπορεί να γίνει αναλυτικά σε όλα τα επίπεδα της γαλακτοσυλλογής, επιτρέποντας τον εντοπισμό ποσοτικών διαφορών μεταξύ των επιπέδων αυτών, όπως π.χ. η δυνατότητα σύγκρισης του ζυγολογίου του βυτίου ενός δρομολογίου με το άθροισμα των κιλών των δελτίων αποστολής των παραγωγών, που παρέδωσαν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

MCM.col : Διαχείριση Παραλαβών Γάλακτος με χρήση PDA ή mobile android

Το MCM προσφέρει την δυνατότητα της εκτέλεσης της «εισαγωγής» του εισκομιζόμενου γάλακτος στο σύστημα, είτε με χρήση φορητών υπολογιστών (PDAs) ή με χρήση φορητών συσκευών Android. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων παραλαβής.

Τεχνική Περιγραφή

Η εφαρμογή για PDAs λειτουργεί με επιτυχία πλέον των δέκα ετών και προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα παραλαβής και μεταφοράς του εισκομιζόμενου γάλακτος.
Το νέο λογισμικό, για φορητές (mobile) συσκευές (smartphones) με λειτουργικό Android, περιλαμβάνει όλη την λειτουργικότητα που είχε το λογισμικό συλλογής Γάλακτος που λειτουργούσε στα PDA και επί πλέον έχουν προστεθεί νέες λειτουργικότητες αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργικότητες

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα / Οφέλη:

Τι είναι

Με τη Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος παρέχεται κάλυψη όλου του κυκλώματος του ποιοτικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ορθότητα των αποτελεσμάτων την μείωση του χρόνου καταχώρησης και ελαχιστοποίηση των λαθών.

Οφέλη

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης της δειγματοληψίας στη διαδικασία παραλαβής του γάλακτος και της αυτοματοποίησης της εισαγωγής των αποτελεσμάτων εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου.
Παράλληλα γίνεται διασφάλιση ποιότητας της πρώτης ύλης και κάλυψη απαιτήσεων των αρμόδιων κρατικών φορέων.

MCM.q : Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος

Αναλύσεις

 • Συλλογή δειγμάτων
 • Είδη αναλύσεων
 • Συμμετοχή αναλύσεων
 • Αυτόματη ή όχι εισαγωγή αναλύσεων
 • Αναφορές ποιοτικού ελέγχου

Βάση Δεδομένων MCM.q

O Ποιοτικός Έλεγχος της πρώτης ύλης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην λειτουργία μιας γαλακτοβιομηχανίας. Το MCM ενσωματώνει τον ποιοτικό έλεγχο σε όλο τον κύκλο διαχείρισης του γάλακτος, από την παραλαβή του μέχρι την πληρωμή του προμηθευτή αλλά και την μεταποίηση του νωπού γάλακτος. Η λειτουργικότητα του ποιοτικού ελέγχου στηρίζεται στις ιδιότητες του γάλακτος σαν φυσική ύλη και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων (ΕΛ.Γ.Ο.Δ.).

Δειγματοληψία και Ποιοτικός Έλεγχος

Το MCM καλύπτει όλο το κύκλωμα του ποιοτικού ελέγχου ξεκινώντας από την δειγματοληψία, η οποία ενσωματώνεται στην διαδικασία της παραλαβής γάλακτος, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες δοκιμών ποιοτικού ελέγχου (χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικού ελέγχου).
Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου, που έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται αποτελεσματικά ο χρόνος καταχωρήσεων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται και τα σφάλματα.

Manual Καταχώρηση

Εάν κάποιος δεν διαθέτει την υποδομή της αυτόματης καταχώρησης, υπάρχει δυνατότητα manual επιλογής βασισμένη στις παραλαβές και με ελέγχους που εξασφαλίζουν την ορθότητα των δεδομένων.
Στοιχεία ποιοτικού ελέγχου δύναται να καταχωρηθούν σε οποιαδήποτε οντότητα καταγράφεται στο MCM (παραγωγός, σημείο συλλογής, παγολεκάνη, δρομολόγιο, βυτίο, διαμέρισμα κλπ.).

Αναφορές Ποιοτικού Ελέγχου

Οι αναφορές του ποιοτικού ελέγχου συνοψίζουν τα αποτελέσματα με βάση την αποδεκτή επιστημονική μέθοδο ανά είδος δοκιμής (σταθμικός μέσος, γεωμετρικός μέσος), ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ποσότητες γάλακτος που είναι εκτός των αποδεκτών, για τον μεταποιητή, προδιαγραφών ποιότητας.

Αυτόματη δημιουργία ενημερωτικών επιστολών

Τέλος, το MCΜ προσφέρει την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ενημερωτικών επιστολών προς τους παραγωγούς αλλά και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, που αφορούν τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου του γάλακτος από την παραλαβή του μεταποιητή και βάσει συγκεκριμένων κανόνων.

Τι είναι

Η αξία της πρώτης ύλης που παρέλαβε η βιομηχανία για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι από τις σημαντικότερες πληροφορίες που χρειάζεται να έχει.

Οφέλη

Με τη λειτουργικότητα Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος και Οικονομική Διαχείριση Παραγωγού, λαμβάνονται υπόψη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα ώστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής μπορεί να έχει μία συνολική εικόνα της αξίας του γάλακτος που παρέλαβε η βιομηχανία καθώς του δίνεται και η δυνατότητα πλήρους εικόνας της ζήτησης και του ανταγωνισμού. Παράλληλα, παρακολουθείται πλήρως η οικονομική θέση του παραγωγού (προκαταβολές, δάνεια, δόσεις κλπ).

Τα κύρια οφέλη της συγκεκριμένης λειτουργικότητας είναι ο έξυπνος υπολογισμός αξίας γάλακτος, η τιμολόγηση και διαχείριση προκαταβολών αλλά και η εκκαθάριση πληρωμής για πλήρη οικονομική παρακολούθηση παραγωγού.

Οι δυνατότητές που παρέχει είναι:
• Ο έξυπνος και ευέλικτος υπολογισμός της αξίας του γάλακτος
• Η λεπτομερής ανάλυση της μηνιαίας εκκαθάρισης πληρωμής του παραγωγού

MCM.fc : Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος

Οικονομική Διαχείριση

 • Υπολογισμός αξίας γάλακτος
 • Υπολογισμός πληρωμής
 • Εκκαθάριση παραγωγού
 • Πληρωμή παραγωγού

Βάση Δεδομένων MCM.fc

Η βιομηχανία – μεταποιητής γάλακτος έχει την δυνατότητα να υπολογίσει την αξία της πρώτης ύλης που παρέλαβε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα.

Η παραμετροποίηση του υπολογισμού της αξίας γάλακτος, προσφέρεται μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος “πολιτικές πληρωμών”, όπου η βιομηχανία μπορεί να ορίσει:

 • Τις προϋποθέσεις πληρωμής, δηλαδή κατά πόσο επιτρέπεται να προσδιοριστεί αξία για ένα συγκεκριμένο παραγωγό (π.χ. θα πρέπει να έχει ληφθεί ικανός αριθμός δειγμάτων που να επιτρέπουν έναν ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας)
 • Το bonus ή malus ποσότητας, δηλαδή την πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την παραδοθείσα ποσότητα (είτε συνολικά, είτε σε επίπεδο ημέρας)
 • Το bonus ή malus ποιότητας, δηλαδή την πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την ποιότητα της παραδοθείσας ποσότητας για την χρονική περίοδο υπολογισμού, που μπορεί να αφορά την τιμή είτε συγκεκριμένης ανάλυσης, είτε συνδυασμού αναλύσεων (π.χ. πριμ σύνθεσης με βάση λίπος, πρωτεΐνη και SNF).

Ο υπολογισμός – πρόταση της αξίας του γάλακτος, γίνεται από ειδική οθόνη η οποία επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να έχει μία πλήρη εικόνα της αξίας του γάλακτος που παρέλαβε, τόσο σε επίπεδο παραγωγού όσο και σε μερικά ή τελικά σύνολα. Στη συνέχεια, μπορεί είτε να δεχθεί την πρόταση τελικών τιμών του συστήματος, με βάση τους κανόνες της πολιτικής πληρωμών, είτε να καταχωρήσει ο ίδιος μία ή πολλές επιθυμητές τιμές.

Τιμολόγηση

Τέλος, το MCM προσφέρει την δυνατότητα μετατροπής μίας υπολογιζόμενης αξίας στο αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το παραστατικό αυτό μπορεί να εκτυπωθεί από το MCM αλλά και να μεταφερθεί αυτόματα στην κύρια εμπορική εφαρμογή της βιομηχανίας.

MCM.fm : Οικονομική Διαχείριση

Η τρίτη παράμετρος διαχείρισης της πρώτης ύλης αφορά τον υπολογισμό της αξίας της.

Πολιτικές Πληρωμής

Η παραμετροποίηση των πολιτικών πληρωμής επιτρέπει στην βιομηχανία να ορίσει ποιες παράμετροι θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας μίας ποσότητας γάλακτος. Οι παράμετροι αυτοί είναι ποσοτικοί (συνολική παραδιδόμενη ποσότητα), ποιοτικοί (απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων, bonus / malus ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου) και αξιακοί (βασική τιμή παραγωγού / είδος / περιοχή κλπ).

Υπολογισμός των αξιών γάλακτος

Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ποσότητας και ποιότητας που έχουν καταχωρηθεί για κάθε παραγωγό καθώς και την παραμετροποίηση της πολιτικής πληρωμών της βιομηχανίας, υπολογίζει την αξία του γάλακτος που έχει παραληφθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά παραγωγό και είδος γάλακτος.

Προτάσεις Πληρωμής

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπολογισμού είναι μία πρόταση πληρωμής στην οποία καταγράφονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι που την διαμόρφωσαν και η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί στο αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο, ή και να αναθεωρηθεί.

Ενημέρωση ΕΛ.Γ.Ο. Δ.

Με αυτήν τη λειτουργικότητα το σύστημα αυτόματα δημιουργεί και αποστέλλει, όλες τις απαραίτητες προς τον ΕΛ.Γ.Ο.Δ καταστάσεις, που υποχρεούται η βιομηχανία.

Τι είναι

Με τη λειτουργικότητα Ιχνηλασιμότητα Α’ ύλης γίνεται καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος κατά τις μετακινήσεις του, δηλαδή από την παραλαβή του έως και την κατασκευή της διαδρομής του τελικού προϊόντος, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της Ιχνηλασιμότητας του προϊόντος προς τα πίσω (Backwards Traceability).

Οφέλη

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασφάλιση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας κατά την διαδικασία παραγωγής και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

MCM.t : Ιχνηλασιμότητα Α ύλης

Αναλύσεις

 • Συλλογή δειγμάτων
 • Είδη αναλύσεων
 • Συμμετοχή αναλύσεων
 • Αυτόματη ή όχι εισαγωγή αναλύσεων
 • Αναφορές ποιοτικού ελέγχου

Το υποσύστημα διαθέτει εκτός από την κλασική δενδροειδή παρουσίαση της ιχνηλασιμότητας, εναλλακτικά, και την γραφική παρουσίαση της. Επίσης το υποσύστημα διαθέτει και την γραφική παρουσίαση της επίδρασης ενός όγκου (προϊόν ή υποπροϊόν) σε οριζόντια διάσταση, στην χρήση του σε άλλα τελικά προϊόντα.

MCM.R : Reporting και ΒΙ

Η λειτουργικότητα Αναφορές Αποτελεσμάτων στοχεύει στη δημιουργία και προσφορά πληθώρας αναφορών (reports) σε διάφορες μορφές (αναλυτικά δεδομένα, KPIs, γεωγραφική αποτύπωση κλπ), οι οποίες συνδυάζουν όλα τα δεδομένα του συστήματος (ποσοτικά, ποιοτικά και αξιακά), προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ολοκληρωμένη εικόνα της πρώτης ύλης στον μεταποιητή.

Έτσι, παρέχεται εύκολη και άμεση πληροφόρηση για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

MCM.map

Το MCM.map, παρέχει την δυνατότητα παραμετρικής απεικόνισης των διαφόρων μεγεθών της Βάσης Δεδομένων (ποσότητα, ποιότητα, αξία κλπ) στον χάρτη της Ελλάδος.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.